android中的验证码倒计时

  • 时间:2017-11-29
  • 分类:Android开发
  • 1561 人浏览
[导读]要实现一个验证码的倒计时的效果

1.如图所示,要实现一个验证码的倒计时的效果

                                   

2.实现

  图中获取验证码那块是一个button按钮

  

 

  关键部分,声明一个TimeCount,继承自CountDownTimer

 

  

 

来源:本文为线上采编,如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时与本网联系,我们将在第一时间删除!
标签: 验证码 倒计时